BNK Governance Token

BNK

Governance Token

ประกาศ

ลูกค้าสามารถซื้อ BNK Token ผ่านช่องทาง iAM48 shop ใน iAM48 application ได้ตามปกติ โดยจะสามารถรับโทเคนได้ทันทีหลังจากชำระเงินเสร็จเรียบร้อย

🛒iAM48 shop